Rubrike
Izdvojeni članci
Tema portala
natječaji

Poštovani osiguratelji,

Kako bi vam olakšali posao praćenja oglasa javne nabave u ovoj rubrici prenosimo osnovne informacije o natječajima koji se inače objavljuju u Narodnim novinama. Upućujemo vas da kompletne informacije tražite u Narodnim novinama.

Pozivamo vas da i Vi oglasite potreba za stručnim djelatnicima u osiguranju slanjem oglasa na e-mail, objava takvih oglasa ne naplaćuje se.

Nabava usluge osiguranja za potrebe Grada Pule

Naručitelj: Grad Pula
Rok prijave: 19.04.2012.

Nabava usluge osiguranja 2012.

Naručitelj: Gradska čistoća d.o.o. Šibenik
Prijave do: 13.02.2012.

Osiguranje m/b BIOS DVA za 2012.

Naručitelj: Osiguranje m/b BIOS DVA za 2012.
Prijave do: 13.02.2012.

Usluge osiguranja od AO, kasko osiguranje vozila i osiguranje vozača i putnika u vozilu

Naručitelj: Hitna medicinska pomoć Osječko baranjske županije
Prijave do: 06.02.2012.

Javni natječaj

Naručitelj: Istarska županija
Prijave do: 01.03.2012.

Javni natječaji

Naručitelji: HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Ponikve d.o.o., Krk

Javni natječaji

Naručitelji:
Ustanova˝Dobri dom˝ Grada Zagreba
Parkovi i nasadi d.o.o., Split
Grad Crikvenica

Javni natječaji

Naručitelji: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama,
Gospodarenje otpadom Sisak,
Plinara istočne Slavonije d.o.o., Vinkovci,
Komunalac Vrbovec d.o.o.

Javni natječaji

Naručitelji:
Zagrebački holding d.o.o.
Moslavina d.o.o., Kutina
Veleučilište u Karlovcu

Osiguranje motornih vozila od AO i osiguranje vozača i putnika od nezgode

Naručitelj: Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Prijave do: 08.02.2012.

Usluge osiguranja od AO, kasko osiguranje i kasko osiguranje pomorske brodice (jedrilice)

Naručitelj: Javna ustanova Nacionalni park Krka
Prijave do: 05.01.2011.

Javni natječaji

Naručitelj: Komunalac d.o.o., Vukovar
Grad Sisak

Korisnik
Korisničko ime:
Osiguranje uživo
Anketa
Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?